Návod na přípravu analýzy klíčových slov v Google Ads: Krok za Krokem


 

Analýza klíčových slov je základním krokem při vytváření efektivních kampaní v Google Ads. Tento podrobný návod vás provede procesem od začátku do konce, od výběru klíčových slov po interpretační kroky.

 

1. Nastavení cílů kampaně:

Než začnete s analýzou, jasně si definujte cíle kampaně. To může zahrnovat zvýšení prodejů, generování leads nebo zvýšení povědomí o značce.

 

2. Identifikace klíčových slov:

2.1. Brainstorming:

 • Sejděte se s týmem a vytvořte seznam klíčových slov spojených s produkty/službami vaší firmy.
 • Vymýšlení efektivních klíčových slov je klíčovým prvkem úspěšné digitální strategie. Začněte brainstormingem, při kterém identifikujete slova a fráze spojené s produkty, službami nebo tématy vašeho online projektu. Prozkoumejte také klíčová slova konkurence a analyzujte je, abyste objevili nové možnosti. Využijte nástroje jako Google Keyword Planner pro zhodnocení objemu vyhledávání a odhad nákladů na klíčová slova. Zaměřte se na relevantnost klíčových slov vzhledem k obsahu vaší stránky a potřebám cílového publika. Experimentujte s kombinacemi slov, včetně dlouhých odpovědí, abyste oslovili různé vyhledávací dotazy. Pravidelně aktualizujte svůj seznam klíčových slov podle nových trendů a změn ve vašem odvětví, a tak udržujte vaši strategii stále relevantní.

2.2. Výzkum konkurence:

 • Analyzujte klíčová slova, která používají vaši hlavní konkurenti. To může poskytnout inspiraci a pomoci identifikovat relevantní slova.
 • Analyzování klíčových slov konkurence je klíčovým prvkem vytváření silné strategie pro zlepšení viditelnosti online projektu. Začněte identifikací klíčových slov, která používá konkurence, pomocí nástrojů jako je Google Keyword Planner nebo specializované SEO platformy. Zhodnoťte nejen samotná klíčová slova, ale také jejich pozici v organických výsledcích vyhledávání a v reklamních kampaních. Analyzujte obsah konkurenčních stránek, abyste pochopili kontext, ve kterém jsou klíčová slova používána. Posuzujte i typy obsahu, které konkurence produkuje kolem daných klíčových slov. Dále sledujte trendy v jejich obsahu a změny ve výběru klíčových slov, což vám poskytne užitečné informace pro vylepšení vaší vlastní strategie. Pamatujte na pravidelný monitoring a aktualizaci analýzy klíčových slov konkurence, abyste udrželi konkurenční výhodu.

2.3. Využití Google Keyword Planner:

 • Přihlaste se do Google Ads a otevřete nástroj Keyword Planner. Zadejte klíčová slova a prozkoumejte navrhovaná slova a odhady nákladů.
 • Práce s Google Keyword Plannerem je klíčovým krokem při vytváření efektivní strategie klíčových slov. Po přihlášení do účtu Google Ads vyberte nástroj Keyword Planner z hlavního menu. Začněte zadáním klíčových slov nebo témat relevantních pro váš online projekt. Keyword Planner vám následně poskytne seznam klíčových slov spolu s informacemi o průměrném měsíčním objemu vyhledávání, úrovni konkurence a odhadovaných nákladech na kliknutí. Využijte také možností filtrů a segmentace pro detailnější analýzu klíčových slov. Identifikujte klíčová slova s optimálním poměrem mezi vyhledáváním a konkurencí. Pro lepší přehled o sezónních trendech a změnách ve vyhledávacím chování, sledujte historii klíčových slov. Nezapomeňte pravidelně aktualizovat svůj seznam klíčových slov na základě nových trendů a potřeb vašeho cílového publika.

 

3. Hodnocení klíčových slov:

3.1. Relevance:

 • Zkontrolujte, zda jsou klíčová slova přímo spojena s produkty/službami vaší firmy.

3.2. Výběr specifických slov:

 • Zvolte specifická klíčová slova, která odpovídají přesně obsahu vaší kampaně.

3.3. Pozitivní a negativní klíčová slova:

 • Identifikujte pozitivní klíčová slova, která chcete zahrnout, a negativní, která chcete vyloučit, abyste zabránili zbytečným kliknutím.

 

4. Odhady nákladů a prognozy:

4.1. Stanovení rozpočtu:

 • Na základě odhadů nákladů z Keyword Planneru určte rozpočet pro každé klíčové slovo.

4.2. Prognozy výkonu:

 • Analyzujte prognózy výkonu pro klíčová slova a zvažte, jakým způsobem by mohla ovlivnit rozpočet.

 

5. Struktura kampaně:

5.1. Skupiny klíčových slov:

5.1.1. Rozdělení podle fáze nákupního procesu:

 • Rozdělte klíčová slova podle fáze nákupního procesu (uvědomění, zájem, rozhodování, akce) pro lepší cílení.

5.1.2. Geografické rozdělení:

 • Uvažujte o geografickém rozdělení skupin klíčových slov, zejména pokud máte místně orientovanou firmu. To zajistí relevanci pro konkrétní oblasti.

5.1.3. Sezónní skupiny:

 • Vytvořte skupiny klíčových slov, které jsou relevantní pro sezónní poptávku. Přizpůsobte své kampaně na základě sezónních trendů.

5.1.4. Záporná klíčová slova:

 • Pro každou skupinu identifikujte záporná klíčová slova, abyste odfiltrovali nežádoucí dotazy a zabránili neefektivním kliknutím.

5.1.5. Pravidelná revize a aktualizace:

 • Pravidelně revidujte a aktualizujte skupiny klíčových slov podle vývoje trhu, nových trendů a změn ve vaší firmě.

5.1.6. Dynamické klíčové slova:

 • Zvažte implementaci dynamických klíčových slov pro automatizované přizpůsobení reklam podle vyhledávacího dotazu uživatele.

5.1.7. Sledování výkonu skupin:

 • Vytvořte systém sledování výkonu jednotlivých skupin klíčových slov a reagujte na změny v chování uživatelů.

5.1.8. Využití různých typů klíčových slov:

 • Používejte různé typy klíčových slov, včetně složitějších frází, přesných shod a širokých shod, pro dosažení různých typů publika.

5.1.9. Segmentace podle zařízení:

 • Vytvářejte skupiny klíčových slov na základě zařízení (mobilní, desktop, tablet) a optimalizujte své kampaně pro každý typ zařízení.

5.1.10. Ad Extension strategie:

 • Propojte skupiny klíčových slov s různými strategiemi ad extension, abyste poskytli uživatelům další relevantní informace k jejich dotazu.
 • Ad Extension strategie je klíčovým prvkem efektivního online inzerování, který umožňuje rozšíření informací ve vašich reklamních textech. Tato strategie využívá dodatečné prvky, jako jsou odkazy na další stránky, telefonní čísla, adresy nebo cenové nabídky, které rozšiřují obsah vašich inzerátů. Cílem Ad Extension je poskytnout uživatelům více relevantních informací na první pohled a zvýšit šance na konverzi. Tímto způsobem můžete maximalizovat výkon vašich reklam a zvýšit kvalitu uživatelské zkušenosti, což může pozitivně ovlivnit úspěšnost vašich reklamních kampaní. Ad Extension strategie je flexibilní a umožňuje vám přizpůsobit informace podle konkrétních cílů vaší reklamy a potřeb vašich zákazníků.

 

Těmito dodatečnými tipy a radami můžete ještě více zlepšit strukturu skupin klíčových slov ve vašich kampaních v Google Ads. Neustále sledujte výkon a přizpůsobujte své strategie podle měnících se potřeb a trendů ve vašem oboru.